Thursday, 19 January 2012

Cabsure | รู้ทันแท็กซี่

app free ของคนไทยที่น่าใช้ที่ช่วยบอกค่าโดยสารแท็กซี่โดยประมาณ พร้อมแผนที่การเดินทางสู่จุดหมายของเราให้เราไม่โดนโกงค่าโดยสารที่อาจมีการ ปรับแต่งมิเตอร์ หรือการขับออกนอกเส้นทาง ให้เราปลอดภัยท้้งตัง และตัว(ไม่โดนหลอกไปทำมิดีมิร้าย)

โหลด app iphone

No comments:

Post a Comment

Google bot last visit powered by Scriptme