Thursday, 23 December 2010

iHandy | เครื่องมือช่างยังมีใน iPhone

app iphone เจ๋งๆอีกที่เป็นดังเครื่องมือช่างได้เลยที่ด้วยความสามารถจัดการสิ่งของให้ตรงแบบแสดงเป็นระดับน้ำกันเลยทีเดียว(เพราะบางที่มองดูตรงจริงมันก็ไม่ตรงนะ) ใช้งานโดยเรา iPhone ไปวางข้างบนของที่เราจะดูว่าตรงไหมโดยเคลื่อนของนั้นตาม iphone จนกว่าจะเห็นว่าระดับน้ำอยู่ตรงกลางถึงจะถือว่าตรง app นี้สามารถนำไปใช้ได้หลายงานเช่น การวางกรอบรูปติดฝาพนัง เป็นต้น  


  

ดาวโหลด app iPhone 

No comments:

Post a Comment

Google bot last visit powered by Scriptme