Wednesday, 15 December 2010

MoreNoel | ใส่ Effect ให้รูปถ่าย

App ใส่ effect ให้กลับรูปถ่ายกับ iPone ให้ดูสวยขึ้น มีทั้งวงกลมดูไฮโซ มีทั้งดาวกระจายไว้ใส่รูปแสงไฟให้ดูระยิบระยับสวยงาม ด้วยความที่เป็น App Free จึงไม่มีอะไรมากมายครับ


No comments:

Post a Comment

Google bot last visit powered by Scriptme