Thursday, 25 November 2010

iFiles | จัดการไฟล์ได้อย่างง่ายดาย

App ว่าด้วยการจัดการไฟล์ตัวนี้ค่อนข้างจะอัดแน่น โดยการทำงานบน iPhone แสดงมีการ Folder ที่เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเข้าถึงไฟล์ สามารถสร้าง Folder ใหม่/Copy/Cut ได้เดมือนกับใช้คอมฯ หรือจะ Zip/unzipไฟล์, ส่งเมลล์, เปิดไฟล์เอกสารทั้ง microsoft หรือจะเป็น PDF ได้ทันที และเราสามารถจัดการไฟล์เหล่าด้วยคอมฯ ผ่านทาง wi-fi ได้อีกด้วย รวมไปถึงจากเข้าถึงข้อมูลไฟล์เอกสารได้ง่าย รวมไปถึงการแชร์ไฟล์ให้ยังเพื่อนก็สามารถทำได้ด้วย App ตัวนี้เช่นกัน


โชว์ ตัวอย่าง


No comments:

Post a Comment

Google bot last visit powered by Scriptme