Tuesday, 30 November 2010

Sleep Cycle alarm clock | นาฬิกาปลุกที่วิเคราะห์รูปแบบการนอนเราได้ด้วย

สำหรับคนรักสุขภาพแล้ว App ตัวนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะลงใน iPhone เนื่องตัว App ตัวนี้จะทำงานวิเคราะห์ถึงช่วงเวลาที่เรานอนอยู่นั้นเราหลับสนิทแค่ไหน โดยบอกในรูปแบบกราฟ ซึ่งเราต้องเปิดการทำงานและนำเครื่องไปวางไว้ใกล้หมอนที่เรานอน เพียงเท่านี้มันก็จะบันทึกการหลับของเราต้องแต่เริ่มจนหลับฝันหวานก่อนจะปลุกคุณตื่นในยามเช้า พร้อมรายงานการหลับทั้งคืน

No comments:

Post a Comment

Google bot last visit powered by Scriptme